Muhammed Zühdî Efendi Hazretleri

Aydın

Uşşâkî yolu büyüklerinden olup, Selaheddin-i Uşşâkî Hazretleri'nin halifesidir. Hocası tarafından, İstanbul'dan Nazilli'ye insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek üzere gönderilmiştir. Muhammed Zühdî Efendi. 1806 yılında vefat etti. Vefatından sekiz yıl sonra, Nazilli Mülkî Amiri (Kaymakam) Halil Bey tarafından türbesi yaptırıldı. Türbe, renginin yeşil olması nedeniyle, bölge halka tarafından, sahibinin adından çok, "Yeşil Türbe" diye tanındı. Muhammed Zühdi Efendi Hazretleri'nden başka, ailesi ve torunlarının da medfun bulunduğu türbenin yanındaki mescid, işgal sırasında Yunanlılar tara­fından 1922 yılında yakıldığı için günümüze kadar ulaşamamıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.