İmam Kurtubî Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

İmam Kurtubî Hazretleri'nin kimliği hakkında yazılı bir bilgiye sahip de­ğiliz. Bu zatın da diğer bazı türbeleri şereflendiren zatlar gibi, Anadolu'yu İs­lamlaştırmak için doğudan gelen Alperenlerden birisi olduğu sanılmaktadır. Bolu-Çivril köyü, çoğunlukla güz mevsiminde, pazar günleri çevrede bulunan beş altı köy halkı ile birlikte bu türbeyi ziyaret ederler. Burada mevlid cemiyeti tertip ederler, kurban keser, dua ve niyazlarda bulunurlar. Bu zatın ruhaniyetini vasıta kılarak Yüce Allah'a dileklerini sunarlar. İmam Kurtubî Hazretleri'nin eser sahibi bir zat olduğu rivayet edilmekte ise de, halen elde bulunanına rastlanamamıştır.