Muhammed Muhyiddin-i Hâkî Hazretleri

Bolu

(d.1881 / ö.1976)

Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri, Rumî 1297 (m.1881) yılında Bolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu Rufailik ortamında geçti. Babasının adı Muharrem Efendi, annesinin adı ise Ayşe Hanım'dır. Tarikata ilk intisabı, 1871 yılında Bolu-Mudurnu'da doğup, 1925 yılında Bolu-Akçakoca'da vefat eden Muhammed Hâkî Hazretleri'nedir. Bu zat, Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi Hazretleri'nin halifesidir. Rabıtasında, Abdullah Efendi kendisini Erbilli Muhammed Esad Efendi Hazretleri'ne teslim etmiş, daha sonra da şeyhi ile birlikte Muhammed Esad Efendi Hazretleri'nin ziyaretine giderek kendisine teslim olup inabe almıştır. Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri, sülük seyrini Erbilli Muhammed Es'ad Efendi Hazretleri'nden tamamlamıştır. Kendisi, Adanalı Şeyh Samî Efendi (Ramazanoğlu) Hazretleri'nin meftunu olduklarını ve ondaki halleri çok beğendiklerini ifade ederlerdi. Şeyh Samî Efendi Hazretleri de Muhammed Es'ad Erbili Hazretleri'nin yetiştirdiği halifelerdendir. İlk intisapta bulundukları Muhammed Hâkî Efendi Hazretleri ile birlikte Erbilli Es'ad Efendi Hazretleri'ne yaptıkları ziyaret sırasında Menemen olayı patlak vermiş, Es'ad Efendi Hazretleri ile birlikte derdest edilerek İstiklâl Mahkemesi'ne sevk edilmiş, önce idama mahkûm edilmiş ise de daha sonra bu hüküm on senelik hapis cezasına indirilmiştir. Muhammed Muhyiddin Efendi Hazretleri mahkûmiyetini tamamlamak üzere bir müddet sonra Ankara'ya nakledilmiş, Ankara cezaevinde, romatiz­madan muzdarip hale gelmiştir. Daha sonra da cezasının geriye kalan kısmını tamamlamak üzere Bolu'ya nakledilmiştir. Cumhuriyetin onuncu yılında çıka­rılan umumî aftan yararlanarak tahliye edilmiştir. Muhyiddin Efendi Hazretleri, talebeleri ile birlikte katıldığı Balkan Savaşı'nda bacağından yaralanmış, yaralı olarak trenle Selanik'e gönderilmiş, ora­dan da İzmir'e gelmiştir. Bu sırada yakalandığı basur hastalığı hayatının sonu­na kadar rahatsızlığında önemli rol oynamıştır. 1976 yılında Yüce Allah'ın geniş rahmetine, Rasulüllah (s.a.v.) Efendi­miz başta olmak üzere bütün saygı duyduklarına ve sevgi beslediklerine kavuşmuştur.