HOROZ DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Adı Mehmed’dir. Türbesi, Unkapanı'ndadır. Aslen Horasanlıdır. Ahmed Yesevi Hazretleri’nin ileri gelen dervişlerindendir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul kuşatmasına katılmak için onun askerleri arasına girmiştir. O sırada aksakallı bir pir-i fâni olduğu söylenir. Sabahları çok erken kalkıp, askerleri horoz gibi ses çıkararak uyandırır, namaza yollarmış. Horoz gibi ses çıkardıktan sonra da "Kûmu yâ eyyühel gâfilûn." (Ey gaflet uykusunda uyuyanlar, kalkın...) dermiş. İşte bu hareketin­den dolayı askerler kendisine "Horoz Dede" adını vermişler. O ad da kendisine lakap olmuştur. İstanbul kuşatmasında çok büyük yararlıklar göstermiştir. Hele fetih gü­nü, elinde yalın kılıcı ile savaşa savaşa Unkapanı'na kadar gelmiştir. Karşısına çıkanı bir vuruşta yerlere serermiş. Bu gün türbesinin bulunduğu yerde şehit düşmüş ve oraya defnedilmiştir.

Yüce Allah sırrını mübarek ve mukaddes kılsın.