Hacı Ahmed Efendi Hazretleri

Malatya

(d.? / ö.1884)

Malatya'da yaşayan velilerdendir. Doğum tarihi belli değildir. Babasının adı Mahmud'dur. Aslen Medineli olup, seyyid olduğu söylenir. Hicaz'daki karışıklıklardan dolayı ailesi Şam'a göç etmiştir. Ahmed Efendi Şam'da doğdu ve burada zamanın âlimlerinden ilim tahsil etti. Bilinme­yen bir sebepten dolayı Şam valisi tarafından Harput'ta mecburi ikamete tabi tutuldu. Burada evlendi ve bir müddet sonra da Malatya'ya göçtü. Malatya'da Ulu Cami'de imamlık yaptı, vaaz ve irşatlarda bulundu. Her haliyle iyi bir insan ve Müslüman olan Hacı Ahmed Efendi Hazretle­ri, kimsenin hor görülmemesini, herkese iyi muamele yapılmasını sık sık öğütlerdi. Hacı Ahmed Efendi Hazretleri, 1301 (m.1884) yılında altmış yaşlarında iken vefat etti. Battalgazi ilçesinde imamlık yaptığı caminin mihrabı önündeki mezarlığa defnedildi Hacı Ahmed Efendi Hazretleri'nin, İstanbul kütüphanelerinde üç eseri olduğu rivayet edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.