TEKİRDAĞLI MUSTAFA FEVZİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1851 / ö.1926)

Gümüşhaneli Dergâhı’nın son şeyhidir. Babası, çiftçilikle meşgul olan Emrullah Ağa'dır. 1267 (m.1851) yılında Tekirdağ ilinin Kılıçlar köyünde doğdu, ilk tahsilini memleketinde gördü. 1868 yılında İstanbul'a geldi. Bayezid Camii dersiamlarından ağabeyisi Tekirdağlı Mehmed Tapir Efendi'den ders okudu. 1883 yılında icazetini aldı. Daha sonra acılan raus imtihanını kaza­narak müderris oldu. En son huzur dersinin yapıldığı 1919 yılına kadar huzur derslerine devam etti. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri'nin tasavvuf talebesi olan Mustafa Fevzi Efendi, daha sonra onun önde gelen halifelerinden biri oldu. Ömer Ziyaeddin Dağistanî Hazretleri'nin vefatından sonra Gümüşhaneli Dergâhı’na postnişin tayin edildi. Serezli Hasib Efendi, Kazanlı Abdülaziz Bekkine, Bursalı Mehmed Zâhid (Kotku) Efendiler onun halifelik verdiği zatlardır. Gü­müşhaneli Dergâhı postnişinliği görevini dergâhların kapatıldığı zamana kadar sürdürdü. Bundan sonra bir köşeye çekilip ziyaretine gelenleri sohbetlerinden yararlandırmaya çalıştı. 1345 (m.1926) yılında İstanbul'da vefat etti. Süleymaniye Camii bahçe­sinde, mürşidinin kabri yanında defnedildi. Sohbetleri sırasında şu dörtlüğü sık sık tekrar ederdi:

Tasavvuf kimseye ar olmamaktır.

Tasavvuf gül olup, har olmamaktır.

Tasavvuf yok olup, var olmamaktır.

Kim anlarsa bunu bürhan var onda.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.