KEŞFİ CAFER EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1643)

Adli Hasan Efendi Hazretleri'nin halifelerinden olup, İstanbulludur. "Hû deyüp Cafer Efendi azm-i Firdevs eyledi" mısrasının delaleti olan 1053 (m.1643) yılında vefat etmiş, Fındıklı'da Kaptan Arap Ahmed Paşa al­tında, Eşi Perizat Hatun'un yaptırdığı dergahta defnedildi. "Keşfi" mahlası ile söylediği bir hayli ilahileri bulunmaktadır. Bunlardan kısa bir örnek aşağıdadır:

Şol gönül kim mübtelây-ı derdi aşkullah olur.

Derd ile derman bulunca kârı zikrullah olur.

Tâlib-i dîdar olan ey derd-mend Keşfi bugün.

"Mâ veseanî" remzinin esrarına agâh olur.

Yüce Allah sırrını mübarek ve mukaddes kılsın.