ABDURRAHMAN NESİB DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1842)

Celvetiyye tarikatının önde gelen şeyhlerindendir. İstanbul-Üsküdar'da dünyaya geldi. Yine Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi dergâhı şeyhi olan babasının yanında yetişti. Babasının adı Mehmed Şehabeddin'dir. Celvetiyye tarikatında sülukünu tamamladıktan sonra, Ayasofya Camii yakınlarındaki Erdebil tekkesi şeyhi oldu. Babasının 1818'de vefatı üzerine Aziz Mahmud Hüdayi dergâhı şeyhliğine getirildi. 1827 yılında Ordu vaizliğine tayin edildi. 1842 yılında vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi dergâhı yanına defnedildi. Kendisinden sonra yerine oğlu Ruşen Efendi geçti. Nesib Dede, "Seyyid" mahlası ile yazdığı şiirlerini bir divanda toplamış­tır. Bu divanın kendi el yazması olan nüshası, Üsküdar Selimağa Kütüphanesi, Hüdayi kitapları kısmı, 1806 numaradadır. Musiki ile meşgul olmuş, bizzat bazı eserleri bestelemiştir.