TELLİ BABA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Kesin olmamakla beraber adının Abdullah olduğu söylenir. Sarığına ge­lin teli taktığı için “Telli Baba” diye tanınmıştır. Bir rivayete göre, Fatih'in kutlu askerlerindendir. Şimdiki türbesinin bu­lunduğu yerdeki Kadiri dergâhında yıllarca hizmet etmiştir. Bu sırada boğazın manevî bekçiliğini yaptığı da söylenmektedir. Telli Baba'nın kabrinin bulunduğu yer, sağlığında zaviye ve çilehane ola­rak kullandığı yerdir. Vefat edince müritleri tarafından oraya defnedilmiştir. Rivayete göre, Boğaz'daki yalılardan birinde, birbirine komşu ve dost zengin iki aile varmış. Birinin çok güzel bir kızı diğerinin de bir oğlu varmış. Çocuklar birlikte büyümüşler, arkadaşlık etmişler. Bir gün gelmiş bu iki ailenin araları açılmış, birbirlerine düşman olmuşlar. Yıllar sonra çocuklar birbirlerine âşık olmuşlar. Ancak her iki aile de evlenmelerine karşı çıkmış. Bunun üzerine her iki genç birlikte kaçmaya karar vermişler ve bir plan yapıp bunu uygulamaya koymuşlar. Bir gece kayıkla boğaza açılmışlar. Karadeniz'e açılıp, en yakın bir köy­de yerleşip, yuva kurmayı düşünmüşler. Onların kaçtıklarını öğrenen aileleri, silahlarıyla arkalarına düşmüşler. Sonunda her ikisini de yakalamışlar. Bu sıra­da atılan kurşunla kız vurulmuş, delikanlı ise denize atlamış, denizin azgın su­ları ile bir süre boğuştuktan sonra, Sarıyer sahiline çıkmış. Şimdiki Telli Baba türbesinin bulunduğu yere gelip yerleşmiş. Herkesten uzak yaşamaya başlamış. Bu zatın sevgilisine olan aşkı, zamanla gerçek aşka, Allah aşkına dönüş­müş. Bütün günlerini ibadet ve taatle geçirmeye başlamış. Sevgilisinden geriye kalan bir tutam gelin telini, başındaki takkesine taktığı için, halk ona Telli Baba demeye başlamış. Yine rivayete göre, İstanbul'un zengin Rum ailelerinden birinin genç ve güzel kızı hastalanmış. Onun bu hastalığına ne doktorlar, ne de başkaları bir ça­re bulamamışlar. Bu kız, bir gece rüyasında Telli Baba Türbesi'ni görmüş. Bir ses: "Bu türbeyi sık sık ziyaret et. Senin şifana sebep olacak hal oradadır." demiş. Bu rüya üzerine, Telli Baba'yı ziyaret etmişler, bu ziyaretlerini her gün tekrarlamışlar. Kız da her geçen gün kendini biraz daha iyi hissetmeye başla­mış. Sonunda tamamen sağlığına kavuşmuş.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.