Sûzî Ahmed Efendi Hazretleri

Sivas

(d.? / ö.1830)

Şemseddin Sivasî Hazretleri'nin torunlarından âşık bir zat olup, Sivas­lı'dır. Alet ilimlerini ve yüksek ilimleri Hadimi merhumdan, Tasavvuf ilmini ve sülük seyrini de Şeyh Abdülmecid Efendi Hazretleri'nden almıştır. 1246 (m.1830) yılında vefat etmiş, büyük dedesi Şemseddin Sivasî Hazretleri'nin yanına defnedilmiştir. "Sûzî" mahlaslı aşikâne ilahilerini içeren "Divan"ı basılmıştır. Bir de "Kaside-i Bür'e" tercümesi ile "Sülûknâme" adında eserleri bulunmaktadır. İlahilerinden kısa bir örnek aşağıdadır:

Ne ararsın bu fena bağında sen.

Dil gülistanındıki ezharı gör.