SALİH EFENDİ HAZRETLERI

İstanbul

(d.1788 / ö.1879)

İstanbul'da yetişen Allah dostlarındandır. 1203 (m.1788) yılında İstan­bul'un Karagümrük semtinde doğdu. 1296 (m.1879) yılında yine İstanbul'da vefat etti. Dergâhındaki tevhidhanesine defnedildi. Salih Efendi, tahsilini İstanbul'da tamamladı. Aklî ve nakli ilimlerden icazet aldı. Tasavvuf neşesini ve derslerini Odabaşı şeyhi ve Nuri Efendi'den aldı. Tam yirmi iki yıl Nuri Efendi'ye hizmette bulundu. Devrin meşhurların­dan Hoca Hüsameddin Efendi'den Mesnevi dersleri aldı. 1265 (m.1849) yılın­da mürşidinin yerine geçerek taliplerini yetiştirmeye başladı. Daha sonra arsa halinde olan Muslihiddin Mescidi'ni dergâh olarak yaptırdı. Fatih civarında Tahtadara Dergâhı’nı yaptırdı. Salih Efendi, Hak aşığı, kâmil, çok ibadet eden, adı gibi sâlih, din ve fen bilgilerinde üstün bir yeri olan kimse idi. Kerametleri görülen ve hayatını Delail-i Hayrat yazarak sürdüren kanaat sahibi idi. Yazılarında mahlas olarak Şems ismini kullanırdı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.