Abdal Murad

Bursa

(d.? / ö.?)

Bursa'nın fethinden Önce Buhara'dan gelen kırk abdaldan birisidir. Bursa'nın fethinde Orhan Gazi'ye yardım etmiş, daha sonra Bursa'da vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Türbesi zamanımıza kadar ulaşmıştır. Orhan Gazi'nin ona bir tekke yaptırdığı ve bu tekke için önemli bağış ve vakıflar tahsis ettiği bilinmektedir. Bu tekkenin XVII. yüzyıl dolaylarında Bektaşilerin eline geçtiği ve XX.yüzyıl başlarına kadar varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Türbe ve tekkesinin kalıntıları, Bursa'nın Alacahırka semtinin yukarısındadır.