Kanadıkırıkzâde Ali Efendi Hazretleri

Kahramanmaraş

(d.? / ö.?)

Doğum yeri ve yılı hakkında bilgi bulunmayan Ali Efendi Hazretleri, kü­çük yaştan itibaren ilim tahsiline başlamış, Kayseri ve İstanbul'da çeşitli hoca­lardan dersler almıştır. Daha sonra Mısır'a gidip kıymetli âlim ve velilerden ders alarak maddî ve manevî ilimlerde yükselme sağlamıştır. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethi sırasında onunla birlikte idi. Ya­vuz, ilmî seviyesinin yüksekliğini duyduğu Ali Efendi ile görüşüp, onu Maraş müftülüğüne tayin etti. Bu görevde iken Maraş'ta birçok âlimin yetişmesine sebep oldu. Vefat ettiğinde Hayrullah Mahallesi Orman Caddesi üzerinde bulu­nan Şazibey Camii bahçesine defnedildi. Kabri, yöre halkı tarafından halen ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.