Hasan Rıza Efendi Hazretleri

Aksaray

Celvetiyye şeyhlerinden âlim ve şiir kabiliyetine sahip bir zat olup, Konya Aksaray'dandır. 1080 yılında "Gülistan"ı manzum olarak tercüme etmiştir. Bu eserin bir nüshası Rüstem Paşa Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. İlahîlerini bir arada toplayan eseri vardır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.