BABAZÂDE EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1582)

On altıncı asır Osmanlı âlim ve velilerindendir. Doğum tarihi ve yeri bi­linmemektedir. 990 (m.1582) yılında vefat etmiştir. Usulüne göre zamanın ilimlerini tahsil ettikten sonra Ayasofya ve Eyüp Sultan medreselerinde müder­rislik yaptı. Takva üzere hareket ederdi. Talebelerinden Hüseyin Çelebi anlatıyor: Bazı kimselerle birlikte, o zaman gayr-i müslimlerin oturduğu Langa mahallesinden geçerek, Babazâde Hazretleri'nin yanına geldi. Bir müddet soh­bet buyurduktan sonra: "Değil kâfir mahallesine uğramak, kâfirin mumumun ışığının aydınlattığı yerden geçmek bile iman nuruna zayıflık verir. Yeniden eski halini alması için çok çalışmak gerekir" dedi. Ömrü İslamiyet’i yaymak ve insanlara doğru yolu göstermekle geçen Babazâde Efendi Hazretleri, 990 (m.1582) yılında vefat etti. Vasiyeti üzerine Eyüp Sultan yakınında bir türbeye defnedildi. İyi halleri ve kerametleri açıkça görülen, mübarek bir insandı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.