Abapuş-i Veli Hazretleri

Afyon

(d.? / ö.1185)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan Allah dostlarındandır. Adı, Bali Mehmet Çelebi olup, Bali Sultan olarak da bilinir. Germiyan şehzadelerinden Hızır Paşa'nın oğludur. Dedesi Süleyman Şah, Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled Hazretleri'nin kızı Mutahhere Sultan ile evli olduğundan, soyu Mevlana Hazretleri'ne ulaşır. Babası ona, saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için "Abapûş-i Veli" lakabı verilmiştir. Abapûş-i Veli Hazretleri, küçük yaşta ilim tahsil etti. Mevlevi tarikatında terbiye gördü, sülûkünü tamamlayıp hilafet aldı. Timur, Afyon tarafına geldiğinde, onun bölgesine girmedi ve kendisine bazı ihsanlarda bulunmak isteyince: "Bizim abamız, elbisemizi terk ve ihtiyaçsızlık elbisesidir" deyip kabul etmedi. Abupûşî Hazretleri, hayatını babasından kalan dergâhında geçirdi. De­vamlı ibadetle meşgul oldu. Vefatından önce kendi evine geçen Abupûş-i Veli Hazretleri, üç gün son­ra 890 (1485) yılında vefat etti. Afyonkarahisar Mevlevi Dergâhı'nın bahçe­sine defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.