Arpacı Dede Hazretleri

Adana

(d.? / ö.?)

Bu zatın türbesi, Adana'nın Ramazanoğulları tarafından kurulan Ali De­de mahallesi, 82. sokakta bulunmaktadır. Yazılı herhangi bir kaynakta hakkın­da bilgi bulunmamakla beraber, halk arasında dilden dile anlatıla gelen menkı­belerden on altıncı yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır. Sağlığında arpa satarak kazandığı paralarla fakir, hasta ve yetimlere yar­dım ettiğinde dolayı "Arpacı Dede" diye meşhur olmuştur. Kabri kaybolmaya yüz tutmuş olmasına rağmen halk tarafından halen sık sık ziyaret edilmekledir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.