AZBÎ MUSTAFA EFENDİ (DERVİŞ AZBİ)

İstanbul

(d.? / ö.1160)

Dergâh-ı Âlî çavuşlarından iken, Niyaz-i Mısrî Hazretleri'nde gördüğü kemal eserlerine bakarak hizmetini bırakmış, adı geçen zata intisap etmiştir. Doğum yeri bakımından Kütahyalıdır. "Müteveccih-i Rûhâniyye" terki­binin gösterdiği hicri 1160 yılında vefat ederek Merdivenköy'deki Şahkulu dergâhına defnedilmiştir. Eserleri:

Tahmîs-i Dîvan-ı Niyâzî (Bu eseri basılmıştır.)

Divan.

Divanından bir örnek aşağıdadır:

Kalem cevelân edip göksün zebanın cevheri yekta.

Harîdâr-ı metâ-ı aşk olan lâbüd olur dana.

Bilen anlar, haber söyler, ya bilmez anlamaz söyler.

Kumûz-ı nutfeden söyle beyan olsun nice mânâ.