Vânî Ahmed Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1801)

Vânî Ahmed Efendi Hazretleri, Vânî Dergâhı şeyhlerindendir. Lâ'lizâde Şeyh Vâni Seyyid Ahmed Efendi diye bilinmektedir. Arabacı Bâyezid Camii’de kürsü şeyhliği yapmıştır. "Lâlezar" diye bilinen Vâni Tekkesi'ni inşa ettirmiştir. Ahmed Efendi Hazretleri, miladî 1801 yılında vefat etmiş ve kendi tekkesinin yanına defnedilmiştir. Fatih, Silivrikapı’da, Zehgirci Kemal Mes­cidi yakınlarında bulunan tekkesi günümüzde yıkılmış olup, arsası torunları ta­rafından odun satış yeri olarak kullanılmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.