Lülfullah Karamanı Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1488)

Bursa'da medfun bulunan Seyyid Emir Sultan Hazretleri'nin vefatından sonra makamına geçmiş olan zatlardan üçüncüsü olup, fazilet sahibi ve müca­hit bir kimsedir. Emir Sultan Hazretleri'nin Buhara'dan Bursa'ya hicreti sıra­sında, Karaman'a uğradığı zaman, Lütfullah Karamanî Hazretleri'nin babası Abdullah Fakih'in evinde misafir olmuş ve adı geçen fakihe yakında salih bir oğlan evladına sahip olacağını müjdelemişti. 894 (m.1488) yılında Bursa'da vefat etmiş, Emir Sultan Camii şerifi avlusuna defnedilmiştir. Tasavvuf İlmine dair "Cenâhü's-Sâlikîn" adlı eseri çok meşhur olup ba­sılmamıştır.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.