Fethüllah Efendi Hazretleri

Gaziantep

(d.? / ö.1563)

Gaziantep'te yetişen velilerdendir. Aynı yerde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Babası Abdüllatif Efendi'dir. Hazreti Ebubekir soyundan olduğu riva­yet edilir. Hayatı hakkında geniş bilgiye rastlanamamıştır. Fethullah Efendi Hazretleri dinî ve tasavvuf ilimleri tahsilden sonra her iki yolda da icazet ve hilafet almış, her iki kanaldan ilmini yaymak için Gazi­antep'te bir cami ve bir de tekke yaptırmıştır. Dünyaya önem vermemiş, zâhidce bir hayat sürdürmüştür. Cami ve tekke inşaatını sürdürürken, bir kişinin: "Sen fakir bir kimsesin. Bu inşaatları yapmak için nereden para bulacak­sın?" demesi üzerine, önündeki taşa bakınca altın olmuş ve: "Allahü Teala'nın öyle kulları vardır ki, taşa baksa altın olur" diyerek, so­ru soran kişiye derecesini göstermiştir. İnşaat süresince kimseden para almayan Fethullah Efendi Hazretleri, her zaman elini oturduğu postakinin altına atarak istediği kadar parayı oradan almış ve sarf etmiştir. İşçilerden biri bir gün postun altından para çalmaya gitti. Postu kaldırınca çöreklenmiş bir siyah yılanın şahlanışı ile irkildi. Tekrar işinin başına döndü. Fethullah Efendi, inşaat yerine gelince o isçinin kulağına eğilerek: "Her deliğe elini sokma. Kiminden yılan, kiminden çıyan çıkar" dedi. Fethullah Efendi Hazretleri'nin bu sözü o zamandan beri meşhur deyim olarak kullanılmaktadır. Fethullah Efendi'nin vefat tarihi belli değildir. 971 (m.1563) yılında vefat ettiği sanılmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.