ABDÜLKERİM EFENDİ (BUHURÎZÂDE)

İstanbul

(d.? / ö.?)

Türk Musiki tarihinde ikinci Buhûrizâde diye meşhurdur. Hayatı hakkın­da fazla bilgi bulunamamıştır. Kocamustafapaşa tekkessi şeyhi Nureddin Efendi'ye intisap etmiş ve bu tekkenin zâkîrbaşılığına getirilmiştir. Daha sonra Eyüp'teki Şah Sultan Tekkesi şeyhliği görevini yürütmüştür. Bu görevde iken seksen yaşları civarında vefat etmiştir. "Kemter" mahlası ile şiirler yazmış ve bu şiirlerinden bazıları değişik makamlarda bestelenmiştir.