Alâeddin Ali Semerkandî Hazretleri

Karaman

(d.? / ö.1456)

Bu zat aslen Semerkandlı'dır. Türkistan'ın değişik ilim merkezlerinde dinî ve tasavvufi ilimler tahsil etti. Daha sonra şu anda bilemediğimiz bir ta­rihte Hicaz'a gitti. Orada bir süre kaldıktan sonra Allah Rasulü (s.a.v.)'nün ma­nevî işaretiyle Anadolu'ya geldi ve Karaman ili sınırları içindeki Lârende'ye yerleşip, ömrünün sonuna kadar irşad faaliyetlerini sürdürdü. 860 (m.1456) yılında Karaman yakınlarındaki Zeyne köyünde vefat etti. Kendisinin birçok kerametleri görülmüştür.