ABDÜLKERİM KADİRİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1544)

Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde yaşamış âlim ve velilerden biri­dir. Aslen Kirmasti (Mustafakemalpaşa) doğumludur. Doğum tarihi bilinme­mektedir. Müfti Şeyh adıyla meşhur olmuştur. 951 (m.1544) yılında vefat et­miş, Kirmasti (Mustafakemalpaşa) ilçesinde, cami zaviyesinin yanına defnedilmiştir. İlim tahsili için Bursa'ya gitti. Mevlana Karabâlî'nin yanında bir müddet ilim tahsilinde bulundu. Daha sonra İmamzâde adıyla bilinen tasavvuf âliminin yanında hizmette bulundu. Kendisinden hilafet aldıktan sonra İstanbul'a gelip, Küçük Ayasofya zaviyesinde, irşad faaliyetlerine başladı. Bilgi seviyesi yüksek, ibadetlere düşkün, takva sahibi bir zat idi. Taşköprüzâde onun hakkında şöyle demektedir: "Bir gün Şeyh Abdülkerim Kadirî’ye unutkanlığımdan şikâyet ettim. Ba­na, unutkanlığımın gitmesi ve hafızamın kuvvetlenmesi için dua etti. O zatın duası bereketiyle, o halden kurtuldum. Unutkanlığım kaybolup gitti."

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.