Sâdık Ali Efendi Hazretleri

Diyarbakır

(d.? / ö.1553)

Diyarbakır velilerindendir. Sarı Saltuk velilerinden olup, adı Sâdık Ali'dir. Diyarbakır'da doğdu. 961 (1553) yılında yine Diyarbakır'da vefat etti. Rum Kapısı adı verilen yerde, mescid yakınında defnedildi. Kanunî Süleyman Han devrinde yaşamıştır. Sadık Ali Efendi'nin babası Diyarbakır'da ticaretle meşgul oluyordu. Çok zengin olmuştu. Bir gün Sadık Efendi, babasının dükkânında çalışırken, Pir İbrahim Gülşenî Hazretleri o şehre gelmiş dükkânlarının önünden geçiyordu. İbrahim Gülşenî Hazretleri, Sadık Ali Efendi'ye bir nazar ettiler. Bu bakışın te­siriyle Sadık Ali Efendi kendinden geçip, cezbeye girdi ve o anda gönlüne Al­lah aşkı doldu. Bunun üzerine hemen Kara Mescit denilen yere, Pir Hazretleri'nin sohbetine koştu. Sonra da taliplerinin arasına katıldı. Sadık Ali Efendi'nin başından geçenlere ve yeni sevdasına babası çok sevindi ve Allah'a hamd etti. Bundan sonra Sadık Ali Efendi Pir Gülşenî Hazretleri'nin tavsiyeleri doğrultusunda yaşadı. Bir müddet sonra da mürşidinden hilafet aldı. Sadık Ali Efendi, babasının vefatı üzerine, mürşidini görmek için Mısır'a gitmek üzere yola çıktı. Urfa'ya geldiğinde mürşidinin İstanbul'a gelmekte ol­duğunu öğrendi. Kendisi de İstanbul'a geldi. Gülşenî Hazretleri ile buluşup hasret giderdiler. Gülşenî Hazretleri ona: "Aferin Ali. Sen sadık imişsin'' buyurup, onun bağlılığını takdir etti. O zamandan sonra Ali Efendi, "Sadık Ali Efendi" diye çağrıldı. Daha sonra ziya­ret için Mısır'a kadar da gidip geri döndüğü bilinmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.