Ahmed Mürşidi Efendi Hazretleri

Diyarbakır

(d.? / ö.1760)

Anadolu velilerinin şöhretlerindendir. Adı Ahmed Mürşidî'dir. Diyarba­kır'da doğmuştur. Doğum tarihi belli değildir. Kaynaklarda fazla bilgiye rastlanamamıştır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Ahmed Mürşidî Efendi, Birecikli Ebubekir Efendi'den tasavvuf yolunu öğrendi. Sonunda bu zattan hilafet aldı. Ahmed Mürşidi Efendi Hazretleri, 1174 (m.1760) yılında Diyarbakır'da vefat etti. Şehre bir saat uzaklıktaki Ali Pınarı köyü ile şehir merkezi ara­şma defnedildi. Ahmed Mürşidî Efendi Hazretleri'nin yazdığı "Ahmediyye" adlı eser çok meşhurdur. Bu eserin Ahmed Bîcan Hazretleri'ne ait olduğu sanılmışsa da, Ahmed Bîcan Hazretleri ile Ahmediyye'nin hiçbir ilgisi yoktur. Bu eser, daha çok Türkçe manzum bir fıkıh kitabıdır. Ahmed Mürşidî Hazretleri’nin ayrıca "Yusuf ve Züleyhâ" ile "Mevlid-i Nebi" adlarında nazımla yazılmış eserleri bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.