Akif Efendi Hazretleri

Kocaeli

(d.? / ö.1563)

Aslen Denizlilidir. Asıl adı Muhammed'dir. Zeyniye tarikatı şeyhlerindendir. İstanbul'da tahsil ve sülukünu tamamladıktan sonra İzmit'e yerleşmiş, ömrünü irşad ve eser yazmakla geçirmiştir. 791 (m.1563) yılında vefat etmiştir, İzmit'te, Orhan Gazi Camii yukarısındaki kabristanda, oğlu Ahmed Efendi ile birlikte medfundurlar. Akif Efendi Hazretleri'nin "Ravzatü’t-Tevhîd" adında bir tasavvuf eseri, oğlu Ahmed Efendi'nin de "Nüzhetü’l-Muvahhidîn" adında bir kitabı bulun­maktadır.