Visali İbrahim Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.?)

Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri’nin halifelerinden marifet sahibi bir zat olup, Bursa Yenişehir'de dünyaya gelmiştir. Tahsil ve sülûkünu bitirdikten sonra memleketi olan Yenişehir'e dönerek ilim ve tarikatının yayılması ve insanların ikaz ve irşadı için çalışmıştır. Vefatında, kendi adına yapılan dergâha defnedilmiştir. Yüce Allah'ın zat ve sıfatlarının ispatına dair bir eseriyle arifane yazılmış ilahileri vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.