Vahdeti Osman Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1722)

Meşhur Şeyh İsmail Hakkı Efendi Hazretleri'nin halifelerinden olup, Üs­küdar doğumlu ise de Edirne'de yerleştiğinden dolayı Edirneli diye anıla gelmiştir. İlim ve irfan sahibi bir zattır. Fıkıh ilmindeki ihtisası da sonrala­rı bir cildi basılan geniş açıklamalı "Mühtede'l-Enhür ilâ Mülteka'l-Ebhur" adındaki Mülteka Şerhi'nden anlaşılmaktadır. Basılmamış divançesi ile "Şerh-i Hadis-i Erbaîn" diğer eserleri arasında yer almaktadırlar. Bir de fıkıhtan "Kifaye"yi tercüme ettirmiştir ki, bu tercü­menin bir nüshası Ayasofya Kütüphanesinde bulunmaktadır. El yazısı ile yazma Hadis-i Erbaîn Şerhi, Esad Efendi Kütüphanesi'ndedir. Vahdeti Osman Efendi Hazretleri 1135 (1722) yılında Edirne'de vefat etmiştir. Kabri, Uzun Kaldırım'da Ayşe Kadın Hanı bitişiğinde bulunan kabristandadır. Arifane şiirlerinden bir örnek aşağıdadır:

Eli elinden al kim ola sırrını zahir

Arefet mihr-i dest-ii vizr'e girmekle arif olmaz.

Celvetîyiz zahir, gerçi sükûndur deâbımız.

Ruh ve serde çoktur amma raksımız devranımız.

Mülteka, meşhur bir fıkıh kitabı olup, şimdiye kadar üzerine meşhur fıkıh âlimleri tarafından otuzu aşkın şerh yapılmıştır. Vahdeti Osman Efendi Hazretleri'nin şerhi de bunlar arasında önemli bir yer tutar.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın, feyzini kat kat eylesin.