Terzizâde Ahmed Efendi Hazretleri

Manisa

(d.? / ö.?)

Manisa velilerinden olup hayatı hakkında yazılı bilgi elde edilememiştir. Yaklaşık olarak on yedinci yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Türbesi, Manisa Ege mahallesindedir. Sevinç sokağında halen ziyarete açıktır. Türbenin bulunduğu yerde bir zaviye bir de mescit bulunduğu anlaşıl­maktadır. Ne yazık ki her iki eser de günümüze ulaşamamışlardır.