Taşkesenli Ahmed Efendi Hazretleri

Erzurum

(d.1848 / ö.1909)

Anadolu'da yetişen büyük velilerdendir. 1264 (m.1848) yılında Bin­göl'ün Karlıova ilçesine bağlı Nacılar köyünde doğdu. Babası, o yörede sevilen âlim ve fazıl bir zat olan Molla Mahmud Efendi'dir. Ailesi, on yedinci asırda Bağdat civarından gelip, Hacılar köyüne yerleşmiştir. Dedelerinin hepsi âlim olup, ömürlerini insanlara doğru yolu anlatmakla geçirmişlerdir. Ahmed Efendi, zahir ilimlerini kendi yöresinde tamamladı. Tasavvuf bil­gileri için Seyyid Sıbgatullah Arvâsî Hazretleri'nin dergâhında tamamladı. Bu­rada Seyyid Sıbgatullah Arvâsî'nin en büyük halifesi Şeyh Abdurrahman Tâğî ile tanıştı. Seyyid Sıbgatullah Efendi'nin vefatı üzerine yerine geçen Abdurrahman Tâğî'ye bağlandı. Onun sohbetlerinde yetişerek hilafet aldı. Bundan sonra mürşidi onu irşad hizmetlerinde bulunması için Erzurum'a gön­derdi. Yaz aylarında Erzurum'un yakınında bulunan Taşkesen köyünde kaldı. Kış aylarında Erzurum merkezine indi. Bölgede çok talebe yetiştirdi. Mürşidi Abdurrahman Tâğî Hazretleri'nin vefatını duyan Taşkesenli Ahmed Efendi, Bitlis'e giderek mürşidinin kabrini ziyaret etti. Sultan Hamid'le zahirde görüşmemiş olmakla beraber gıyabda tanıştıkları bilinmektedir. Sultan Abdülhamid Han ona bir Kur'an-ı Kerim hediye göndermiş, o da bunu kabul etmiştir. Erzurum ve çevresinde büyük hizmetlerde bulunan Taşkesenli Ahmed Efendi, 1327 (m.1909) yılında, altmış bir yaşında iken vefat etti. Taşkesenli Cami bahçesinde defnedildi. Daha sonra sevenleri tarafından üzerine bir kubbe yaptırıldı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.