Süleyman Zâti Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1738)

Anadolu velilerinin büyüklerinden olup, aslen Geliboluludur. Keşan'da yerleştiğinden, "Keşanlı Süleyman Zatî Efendi" diye meşhur oldu. Zatî mahlası ile söylediği şiirleri pek hoştur. Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinme­mektedir. 1151 (m.1738) yılında Keşan'da vefat etti. Süleyman Zatî Efendi, Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin talebelerindendir. Aklî ve naklî ilimleri hocasından öğrendi. Daha sonra yine hocası tarafından Gelibolu'ya gönderildi. Hocası İsmail Hakkı Hazretleri'yle Şam'a gittiği, 1713 yılında Üsküdar'a döndükleri, gördüğü bir rüya üzerine Gelibolu'ya gönderildiği, İstanbul'da kalmayı istemesine rağmen, hocasının şimdilik buna izin vermediğini bizzat kendisi anlatmaktadır. Daha sonra Keşan'a gidip, Halvetiyye dergâhı postnişini olan Süleyman Zâti Efendi, orada insanlara Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını anlattı. Onların dünya ve ahîret mutlulukları için gayret gösterdi. Öğütleriyle olduğu gibi, şiir­leriyle de uyarı ve irşad görevini yerine getirmeye çalıştı. Keşan'da bulundu­ğu sırada vefat etti ve orada defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.