Şuaybzâde Ali Akif Efendi Hazretleri

Giresun

(d.1822 / ö.1905)

Antep velilerindendir. 1822 yılında Gaziantep'te doğdu. Adı, halk ara­sında Ali Baba veya Ali Akif Efendi Hazretleri diye anılır. Babası, Şuaybzâde Hacı Emin Efendi, dedesi ise Muhammed Efendi'dir. Ali Akif Efendi, ilim tahsiline Şeyh Camii Medresesi'nde başladı. 1850'li yıllarda Kilisli Baytazzâde Abdullah Efendi'nin talebesi oldu. Bu zatın otuz yıl sohbetleriyle bereketlendi. Bu zatın vefatından sonra uzun süre halka İslamiyet’in emir ve yasaklarım anlattı. Taliplerini irfan pınarından sulayıp irşad etti. 1905 yılında vefat etti. Türbesi, Gaziantep’in Şehreküstü mahallesinde olup, hâlen ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.