Sofu Baba Hazretleri

Van

(d.? / ö.?)

Van velilerindendir. Adı Mustafa Efendi'dir. Sofu Baba adıyla meşhur oldu. Van eşrafından Abdullah Tüfekçizâdenin torunudur. Babasının adı, Abdurrahman Efendi'dir. On dokuzuncu yüzyılın son yarısında Van'da yaşadı. Kabri, ipek yolu üzerinde olup, ziyaret edilmektedir. Kabrinin yanında ken­di adıyla anılan Sofu Baba Camii vardır. Sofu Baba Mustafa Efendi, gençliğinde, büyük vali Seyyid Fehim Arvasî Hazretleri ile tanıştı. Kendisine âşık oldu ve Van'da mürşidinin yanından hiç ayrılmadı. Sofu Mustafa Efendi anlatıyor: "Bir zaman Başkale'den Süvar Ağa ile birlikte Van'a koyun götürüyorduk. Dağda müthiş bir tipiye yakalandık, ölümle burun buruna geldik. O za­man endişe ile hocam Seyyid Fehim-i Arvasî Hazretleri'ni hatırlayıp gözlerimi kapadım. Bir müddet o halde kaldım. Sonra gözlerimi açtım. Fırtınayı dinmiş gördüm. Daha sonra selametle Van'a geldik. Ben Van'da, her zaman olduğu gibi Seyyid Fehim-i Arvasî Hazretleri'ne uğradım. Seyyid Fehim-i Arvasî Haz­retleri beni görünce: "Çok mu korktunuz?" dedi. Ben sükût edince: "Nasıl olsa kurtuldunuz. Mürşidini hatırlayanın ve bağlılığı olanın endi­şesi yersizdir" buyurdu. Sofu Baba Hazretleri'nin sülalesinden Fehim adında birçok zat vardır. Sofu Baba'nın oğlu Sıtkı Efendi, onun oğlu Ağabey diye bilinen Abdurrahman Efendi, onun oğlu Fehim Efendi, onun oğlu ise mahkeme zabıt kâtibi Necmeddin Efendi'dir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.