SİNEÇAK YUSUF SİNANEDDİN-İ MEVLEVİ EFENDİ

İstanbul

(d.? / ö.1546)

Mevleviye tarikatının irfan sahibi büyüklerinden olup, Vardar Yenicesi'nde dünyaya gelmiştir. İlk tarikat feyzini İbrahim Gülşenî Hazretleri'nden almıştır. Aşk ve muhabbet sebebiyle Arap ülkelerini dolaştıktan sonra önce Edirne Mevlevi dergâhında, sonra İstanbul'da Sütlüce mahallesinde irşad hiz­metini yerine getirmiştir. Değerli eserleri şunlardır:

Cezîre-i Mesnevi,

Müntehabat-ı Rababnâme,

Nazîre-i Muhammediyye.

Eserlerinin hepsi basılmıştır.

Kardeşi olup, "eş-Şeyh" kelimesinin delaleti olan h.941 yılında vefat eden divan sahibi Baba Mayrettin-i Gülşenî ile bir arada Sütlüce’de medfundurlar. Vefatına "İhsan Şi'r-i Nigâr" terkibi delalet etmektedir. Beyitlerinden bir örnek aşağıdadır:

Kiminin dünya meramı, kiminin ukbâdır,

Yusuf’un sensin meramı iki âlemde fakat,

Erbab-ı muhabbet bizi Yusuf bilir amma,

Ashab-ı haset gözüne ey dost Sinanız.

Mezar taşında şu beyit yazılıdır:

Garibim, derd-i nâkim, sine çakim,

Serâsir-i ruh-i pâkim, gerçi hâkim,

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.