SİNAN ERDEBİLİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1544)

Allah dostlarının büyüklerindendir. Adı Sinan Efendi'dir. Erdebil köyle­rinden Ramiye'de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 951 (m.1544) yılında İstanbul Koşuyolu diye bilinen yerde vefat etti. Sinan Erdebilî, önceleri Erdebil'de tahsil gördü. Sonra Tebriz'e geldi. Orada da Ömer Ruşenî Hazretleri'nin sohbetlerine katıldı. Bir gece rüya gördü. Bu rüyasını anlatmak ve yorumunu almak için Dede Ömer Ruşenî Hazretleri'ne geldi. Ona rüyasını anlattı. Ruşenî Hazretleri onu dinledikten sonra: "Oğlum! Bizim mürşidimizde cezbe, kendinden geçme, aşk ve irfan, zühd ve takva ile ilim ve melâmîlik halleri vardı. Sonra bunları taliplerine tak­sim etti. Aşkı bize, cezbeyi Alâeddin’e, zühdü Molla Habib'e, takvayı Şükrullah'a, ilmi Şeyh Sinan'a, Melamiliği Gülle'ye verdi. Senin istediğin ir­fandır. O meziyet Pir Muhammed'de idi. Şimdi ise Çelebi Halife'dedir. O da şu sırada Rum diyarındadır. Senin bu rüyanın yorumu onlarda meydana gele­cektir. Sen onlarda maksadına ulaşacaksın." buyurdu. Sonra bir mektup yazıp, onu Anadolu'ya gönderdi. Sinan Erdebilî aylar süren bir yolculuktan sonra İstanbul'a geldi. Çelebi Halife Hazretleri'nin bulunduğu dergâhı öğrendi. Bir cuma günü idi. Çelebi Halife vaaz için camiye geldi. Sinan Erdebelî de camide bir köşeye oturup, bekledi. Çelebi Halife onu bir köşede görünce: "Sinan, oğlum! Dede Ruşenî'nin mektubunu getir, görelim. Bakalım ne buyurmuşlar?" dedi. O da hayretle ayağa kalkıp, mühürlü mektubu verdi. Çe­lebi Halife Hazretleri mektubu okuyunca, selamını alıp: "İnşallah hayırlısı olur" buyurdular. Sinan Erdebilî Hazretleri'ne ders olarak halvet, yalnızlık ve uzleti emrettiler. Sinan Erdebilî Hazretleri, Halvetiyye yolunun usul ve edeplerine göre yetişip, hak yolun bilgilerini öğrenip, icazet ve hilafet aldı. Ayasofya Camii yakınında bulunan talebeleri için bazı odalar yaptırdı. Camide ibadetle vaktini geçirdi. Yanına gelenlere nasihat verdi. Maddî ve manevî sıkıntısı olanların yardımına koştu. Zamanın sultanının bazı rüyalarını tabir etti. Tabirleri aynen meydana çıktı. Unutulmaz hatıralar bıraktı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.