Seyyid Ömer Efendi Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.?)

Horasan'dan Anadolu'ya gelen velilerdendir. Yaşadığı devir kesin olarak bilinmemekle beraber X. veya XI. yüzyıllarda yaşadığına dair çeşitli rivayetler vardır. Anadolu'ya geldikten sonra Tokat yöresinde Ma'lum Seyyid Tekkesi kö­yüne gelip kendisinin kurduğu tekkeye yerleşmiştir. Şimdi bu yer Dutluca Ka­sabası olarak anılmaktadır. Bölgeye yerleştikten sonra, kısa zamanda çevrenin en çok sevilen zatları arasına giren ve ziyaretçisi günden güne artan Seyyid Ömer Efendi Hazretleri vefatına kadar halka İslam Dini’ni ve Ehl-i Sünnet itikadını anlatmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında kapısı örülüp, kapatılan türbesi günümüzde ziyaretçilerle dolup taşmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.