Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri

Adıyaman

(d.1930 / ö.1993)

Seyyid Muhammed Raşid, 1930 yılında Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanüs köyünde dünyaya geldi. Babası, Gavs-i Bilvaniis Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî ve ataları ilim ve tasavvuf ehli olup, seyyidleridir. Hazret, daha çok "Seyda" ve "Sultan Hazretleri" diye anılmıştır. Muhammed Raşid ilim ve tedris hayatına babasının yanında başladı. O sırada Güneydoğu'nun meşhur âlimlerinden yararlandı. Kısa sürede okunması adet olan ilimleri tahsil ettikten sonra icazet aldı. Bundan sonra bir yandan medrese, bir yandan da tekke hizmetleriyle meşgul oldu. Onun hizmetlerini üç devreye ayırmak mümkündür. Birinci dev­resi, ilim öğrenme ve öğretme devresi, ikinci devre, tekke hizmetleri ve riyazetler dönemi. Bu dönem hilafet alıncaya kadar devam etmiştir. Üçüncü dönemi de mürşidlik devresi olup vefatına kadar devam etmiştir. Muhammed Raşid Efendi Hazretleri'nin irşad hayatı, Adıyaman ilinin Kâhta İlçesi’nin Menzil köyünde geçmiştir. Onun en büyük zevki, tekke ve medrese hayatını birlikte yürütmesi ve her ikisinde de başarılı olmasıdır. Seyda Hazretleri, şeker ve yüksek tansiyon hastalıkları sebebiyle yıllarca süren tedaviler gördü. 22.10.1993 Cuma günü 63 yaşında Allah'ın rahmetine kavuştu. Mübarek naaşı Menzil'de toprağa verildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.