Seyyid Mahmud-i Veli -Keçeci Baba- Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.?)

Seyyid Şeyh Mahmud-ı Veli Hazretleri, Horasan Türklerinden olup, yaklaşık bundan 800 yıl önce Anadolu'nun fethi için gelmiş olan bir alperendir. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin amcazadesi olduğu rivayet edilmektedir. Yöre halkının inancına ve anlattıklarına göre Mahmud-ı Veli Hazretleri, Horasan'dan attığı taşın Tokat Erbaa ilçesi Keçeci köyüne düşmesi üzerine, bu köye gelip yerleşmiş ve tekfurlarla dolu olan köy halkını Müslüman etmiş ve Türkleştirmiştir. Mahmud-ı Veli Hazretleri'nin kerametlerini duyan Bursa'daki Osmanlı Padişahı, kendisini çağırtıp, bir keramet göstermesini istemiştir. Mahmud-ı Veli Hazretleri, elindeki kirmenle ip çözmeye başlamış ve bu sırada Padişah veliye dönüp: "Efendi, elindeki ipten otağı hümayun için ne güzel keçe yapılır" demiş ve bunun üzerine Mahmud-ı Veli Hazretleri'nin lakabı "Keçeci Baba" olarak kalmıştır. Ayrıca Horasan'dan atılan taşların cami önünde bulunduğu, Mahmud-ı Veli Hazretleri'nin ezan okumak için çıktığı taşta ayak izi ile namazdan sonra yaslandığı taşta da sırtının izi bulunduğu, deldiği bir taşın deliğinden günahsız bir kişinin geçtiği, asası ile yerden su çıkardığı yaygın rivayetler arasındadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.