Seyyid bin Ebû Bekir Aslahaddin Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Yöre halkı tarafından Aslahaddin Hazretleri olarak bilinen ve asıl adının Seyyid b. Ebu Bekir olduğu anlaşılan, bu itibarla Allah Resulü (s.a.v.)'nün, asil soyunun devamı olan muhterem ve mübarek zattır. Türbesinde bulunan kitabe­ye göre, 18.000 (on sekiz bin) askerle Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş ve Bolu'nun Müslümanlar tarafından kuşatılması sırasında ikinci hisarda şehid edilmiştir. Kaymakamlarda bu olayın tarihi, miladî 934 yılı olarak gösterilmektedir, Olay, büyük kumandan ve büyük mücahid Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nden 1137 yıl kadar önce meydana gelmektedir. Ahmed Yesevî Hazretleri'nin başlattığı Anadolu'yu İslamlaştırma ve Türkleştirme mücadelesinin daha önceleri başladığını, Malazgirt Zaferi'ne ka­dar akın akın Anadolu'ya giren Alperenlerle bu yurdun bir baştan bir başa sarı­lıp sarsıldığını, için için İslam'a ve Türklüğe kazandırıldığını tarihî belgeler ortaya koymaktadır. Seyyid b. Aslahaddin Hazretleri ve beraberindekilerin yaptıkları bu kutlu akınlar halkasından birini teşkil eder. Aslahaddin Türbesi olarak anılan ve bu zata mahsus olan türbe, yine kendi adıyla anılan yerde bulunmaktadır. Bu türbe, 1967 yılında yeniden in­şa edilmiş, içerisi çinilerle süslenmiş ve bezenmiştir. Türbeyi genellikle hasla ve dertli kadınlar çokça ziyaret etmektedir.