Şeyh Şehabettin Sühreverdi Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.l918)

Turhal şehrinin 400metre kuzeyinde, 1758 yılında kerpiç yığma olarak yapılan türbe, 1974 yılında tuğla ile yeniden inşa edilmiş ve kubbe ile üzeri örtülmüştür. Türbede üç sanduka vardır. Şeyh Şehabeddin Hazretleri'nin 1335 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Diğer sandukalar ise 1359 ve 1384 yıllarında şehit olup türbeye defnolunmuşlardır. Şehabeddin Sühreverdi Hazretleri'nin büyük bir âlim olduğu rivayet edilir.