Şeyh Mehmed Şirvan Hazretleri

Denizli

(d.? / ö.1851)

Denizli'de bulunan Allah dostlarındandır. On sekizinci yüzyılın sonların­da Şirvan'ın Zerdab köyünde doğan Şeyh Mehmed Şirvânî Hazretleri, bilinme­si gereken zahir ve bâtın ilimlerini tahsil etti. Birçok beldede halka İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatıp talebeler yetiştirdikten sonra Denizli'de yerleşti. 1851 yılında Denizli'de vefat etti. Türbesi, Denizli'nin Merkez İlbadı mahallesindeki eski büyük me­zarlığın ortasındadır. Yöre halkınca itibar edilip, ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.