Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.?)

Horasan'dan Anadolu'ya gelen ve İslamiyet'i Anadolu'da yaymak için görevlendirilen Allah dostlarındandır. Hangi tarihte geldiği ve kim tarafından gönderildiği tespit edilemeyen Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri, Tokat ili­nin Pazar ilçesi, Erkilet mahallesindeki türbesinde bulunmaktadır. Tekke Camii'nin yanında bulunan türbe çeşitli hastalıklardan muzdarip olanlarca ve daha çok felçliler taralından ziyaret edilmekte, şifa bulduğunu id­dia edenlerce enteresan şeyler anlatılmaktadır. Yanında bulunan üç ayrı kabir, yine kendisi gibi Horasan erenlerinden olan Şeyh Ömer, Şeyh Ahmed ve Şeyh Osman Hazretleri'ne aittir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.