Şeyh Alâeddin Rûşenî Hazretleri

Karaman

(d.? / ö.1462)

Büyük velilerdendir. Adı, Alâeddin olup, Ömer Rûşenî Hazretleri'nin büyük kardeşidir. Tire yakınında Güzelhisar köylerinden Rûşenî köyünde doğ­du. Doğum tarihi bilinmemektedir. 867 (m.1462) yılında Karaman'da vefat et­ti. Kendilerine ait dergâhın bahçesine defnedildi. Şeyh Alâeddin, doğduğu köyde büyüdü. Karamanoğlu karışıklığında Şir­van'a gidip, orada Seyyid Yahya Hazretleri'ne talebe oldu. Kısa zamanda veli­lik makamına yükseldi. Hocasının emriyle Anadolu'ya döndü. Oradan Rume­li'ye geçti. Edirne'de Fatih Sultan Mehmed'le görüştü. Fatih ve vezirleri ona talebe oldular. Daha sonra Fatih kendisine Edirne Tunca kenarında bir dergâh yaptırdı. Rumeli halkını irşad etmesini istedi. Şeyh Alâeddin Rûşenî Hazretleri, bir müddet burada kaldıktan sonra Ti­re'ye geldi ve daha sonra da Karaman vilayetine gitti. Karaman'da irşad ile meşgul oldu. Dergâh ve mescitler bina ettirdi. Sohbetleri çok tatlıydı. Şeyh Alâeddin Rûşenî Hazretleri, bir ara Bursa'ya geldi. Orada bir müd­det irşad hizmetlerinde bulundu ve birçok kimse talebeleri arasına katıldı. O sı­rada Kaplıca Medresesi müderrisi Molla Arab, Alâeddin Efendi'nin derecesini anlayamadı ve kendisi için kötü zanda bulundu. Bir gün bir mecliste Şeyh Alâeddin Efendi Molla Arab'ın kulağına eğildi ve "Yâ Allah" diye seslendi. Molla Arab kendinden geçip bayıldı. Sonra da talebesi oldu. Çok kimse Molla Arab'ın halini görüp, tevbe ettiler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.