Şeyh Ahmed Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1529)

Osmanlılar dönemi Anadolu velilerindendir. Büyük velilerden Emir Sul­tan Hazretleri'nin yoluna mensuptur. Babası, Abdurrahman adında bir zattır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 935 (m.1529) yılında Bursa'da vefat etti. Kabri, Bursa Emir Sultan Cami bahçesinin sağ tarafındadır. Zamanın okunması adet olan ilimlerini okuduktan sonra Rumeli Yenişehiri’nde vaaz ve irşad hizmetlerinde bulundu. Hicaz'a giderek hac hizmetini yerine getirdi. Hac dönüşü Emir Sultan Dergâhı’nda irşad faaliyetlerine devam etti. Daha önce bu dergâhta Şeyh Abdurrahman Efendi irşad hizmetini yürütmekte idiler. Şeyh Ahmed Efendi, beş yıl bu dergâhta irşad faaliyetinde bulunduktan sonra, taliplerinden İbrahim Efendi'yi yerine bıraktı. 935 (m.1529) yılı Cemâziyelâhır ayının yirmi yedinci Pazartesi gecesi Bursa'da vefat etti. Emir Sultan Camii'nin bahçesinin sağ tarafında defnedildi. Şeyh Ahmed Efendi, uzun boylu, beyaz benizli, zayıf bedenli bir zat idi. Dünyaya ve dünya malına önem vermez, çok ibadet eder, nefsinin istemedikle­rini yaparak riyazet ve mücahede yapardı. Çok zayıf bünyeli olduğundan beline üç dört kuşak kuşanırdı. Emir Sultan Hazretleri'nin bildirdiği yol üzere hareket ederdi. Çoğu geceleri uyumaz, ibadetle geçirir, gündüzleri oruç tutardı. Vaaz vermek üzere kürsüye çıktığında cemaatten pek çok kimse ağlardı. Güzel halle­ri ve kerametleri, gerek sağlığında, gerekse vefatından sonra devamlı anlatılır­dı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.