Şeyh Abdürrahman eş-Şâvirî Hazretleri

Siirt

(d.1899 / ö.1974)

Anadolu'da yetişen velilerdendir. 1317 (m. 1899) yılında Eruh'a bağlı Şavira köyünde doğdu. Hazreti Ömer'in neslindendir. 1394 (m. 1974) yılında Siirt'te yaptığı bir ziyaret sırasında vefat etti. Kendi köyü Şavira'da defnedil­di. Tahsiline babasından başladı. Babası, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve­fat etti. Evin en büyük oğlu olduğu için ailenin geçimi ile meşgul oldu. Tahsili­ne ara verdi. Yirmi yaşında evlendi. Okuyamamış olması üzüntülerine sebep oluyordu. Bir müddet sonra eşinden ayrılmak zorunda kaldı. Tahsilini yöre medreselerinde tamamlayıp icazetini aldı. Bu tahsilden sonra, tasavvufta Nakşî tarikatı şeyhlerinden İbrahim Halebî Hazretleri'nin yanına gidip, ona talebe oldu. Bu hocasından hem ilimde icaze­tini yeniledi, hem tasavvufta hilafet aldı. Bu zatın vefatından sonra Van'da bulunan Şeyh Ramazan Efendi Hazretleri’ne tabi oldu. Uzun yıllar bu zatın himmet ve terbiyesi altında büyük derecelere yük­seldi. Şeyh Abdurrahman Efendi Hazretleri'yle hacca gitmek istediyse de bu arzusu Siirt'te bulunan Şeyh Tahir Hazretleri'yle nasip oldu. Rasulüllah'ın ahlakı ile ahlaklanmıştı. İnsanlara iyi muamele ederdi. Son derece mütevazı idi. Evine gelen misafirlerin ve talebelerinin hizmetini kendisi görür, devamlı tebessüm ederdi. Ömrünü ilim öğrenmek, öğretmek, insanları uyarıp irşad etmekle geçirdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek etsin.