SEYFULLAH MUSA DEDE EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1744)

Mevleviyye arif ve fazıllarından olup, babası Adanalı Celal Ali Dede Efendi'dir. Babası Trablusşam Mevlevihanesi şeyhi iken Trablus'ta doğmuştur. Üç dilde şiir söyleyebilecek yetenekte idi. Tefsir, Hadis gibi yüksek ilimleri Abdülganî Nablusî Hazretleri'nden tahsil etmiştir. Son şeyhliği İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi'ndedir. 1157 (m.1744) yılında vefat etmiş ve adı geçen dergâha defhedilmiştir. "Sıhah-ı Cevheri" tercümesi olan "Vankulu" lügatinin basılışında musahhihlik görevini ifa etmiştir. Hanefi mezhebi üzerine feraiz meselelerine dair "Ercüze-i Cedide" adında bir eseri bulunmaktadır.