Şekmetî Mehmed Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1767)

On sekizinci yüzyılda yetişmiş Edirne velilerindendir. Muradiye Camii imam ve hatibi idi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1767 yılında vefat etmiş olup, türbesi, Ortaçukur mahallesi Kız Türbesi sokakta kendisinin yaptırdı­ğı Hatip Camii bahçesinde bulunmaktadır. Yaptırdığı bu cami günümüze kadar ulaşamamış olup, türbesi de halen "Kız Türbesi" adıyla bilinir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.