Sarı Kız Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Bolu'nun Mengen ilçesi, Ağaçlar köyünde bulunan bu hanıma ait türbe bakımsız ve harap bir durumda olup, hastalıklardan şifa bulmak niyetiyle yöre hanımları tarafından fazlaca itibar görmektedir. Sarıkız olarak bu türbede bulunan hanım hakkında yazılı bir bilgiye sahip olunamadı. Ancak yöre halkınca, Sarıkız'ın geyiklerle konuşan ve çoğu zaman onlarla birlikte yaşayan veliye bir hanım olduğuna inanılır.