SARHOŞ BALİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1572)

Halvetiyye tarikatı erenlerinden ve Çelebi Halife Cemaleddin-i Halveti Hazretleri halifelerinden 952 (m.1545) yılında vefat eden Karabaş Şeyh Rama­zan Efendi'den hilafet almış olup, babası Amasyalı, kendisi Pire doğumludur. Tevhid kadehiyle kendisinden geçtiği için "Sarhoş" ve "Sekran" adları ile anılmıştır. Bir tane eseri basılmış olup o da "Füsûs Şerhi'dir. Şiirlerinde "Cevheri" mahlasını kullanmıştır. Kabri, İstanbul'da, Ağayokuşu başında, Kurşunlu Türbe civarında, Altuncu Zaviyesi'nde olup, hicri 980 (m.1572) yılını açık­layan "Fena cam ile Bali Efendi mest idi geçti" mısrasıyla vefatına tarih dü­şülmüştür. Bu tarih beyti aynı zamanda kabir taşına da işlenmiştir. Şiirlerinden bir örnek aşağıdadır:

İz ise maksud eğer, ey yüzü mîsbâhe'l-münîr!

Mantıkın hikmetten it, etme avam ile kelâm.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.